Dłużnik za granicą a próba windykacji w Polsce

Otrzymałem takie zapytanie: Czy firma zajmie się dochodzeniem należności – po bezskutecznej egzekucji.
Na egzekwowaną wierzytelność składają się:
-3000 zł-kwota główna
-odsetki od kwoty głównej od 23.09.2014r.
-1800 zł- koszta sadowe
-i kilka innych niższych kwot.
Posiadam wiedzę, że dłużnik przebywa w Wielkiej Brytanii i tam pracuje. Posiadam następujące dane dłużnika: data urodzenia, miejsce zamieszkania w Polsce przed wyjazdem za granicę. Oczekuję na odpowiedź.

Chyba nikt nie podejmie się w takiej sytuacji (w tym przy takiej relatywnie niewielkiej kwocie długu) próby windykacji a nawet odnalezienia dłużnika za granicą. Można by jednakże wystąpić do polskiego sądu o nakaz zapłaty wskazując w pozwie adres polski. Istnieje spore prawdopodobieństwo że przynajmniej dwukrotnie awizowana będzie przesyłka z sądu zanim zostanie zwrócona a to wystarczy do uprawomocnienia się nakazu zapłaty: http://naleznosci.info.pl/komornik-nie-chce-udac-sie-pod-faktyczny-adres-zamieszkania-dluznika/ (możliwe też że ktoś z domowników odbierze przesyłkę). W ten sposób zabezpieczyłby Pan należność przed przedawnieniem, a dłużnik może prędzej lub później wróci do Polski na stałe, to raz.

Po drugie, do komornika można by wówczas wnieść o egzekucję, bo nie wiadomo na przykład, czy dłużnik nie ma w Polsce konta bankowego na którym są środki; komornik mógłby przeprowadzić egzekucję z konta bankowego. Jeżeli ktoś z rodziny dalej mieszka pod owym adresem w Polsce, to egzekucji z ruchomości komornik mógłby spróbować i niech domownicy się martwią i próbują wykazywać, że ruchomości należą do nich a nie do dłużnika: http://pamietnikwindykatora.pl/jak-udowodnic-wlasnosc-ruchomosci-przed-komornikiem-sadem/.

No tak, tylko że nie dysponuje Pan numerem PESEL dłużnika a bez tego ani rusz. PESEL to w windykacji – egzekucji podstawowy element danych osobowych dłużnika.