Dłużnik zmienia miejsca zamieszkania

Pytanie: Chciałbym zapytać o koszty windykacji należności za wykonaną usługę. Mamy fakturę Vat, umowę. Został już wydany nakaz sądowy, jednak nadal nie mamy zwrotu pieniędzy. Jest też problem z ustaleniem konkretnego adresu, gdyż dłużnik ciągle zmienia miejsce zamieszkania. Zarejestrowana jest w Siedlcach. Kwota długu to 3565zł brutto, do tego koszty sądowe i karne odsetki ustawowe. Proszę o szacunkową wycenę i przewidywany czas trwania ściągnięcia długu.

Porada: Ale co, nakaz jest nieprawomocny i sąd wzywa Was do wskazania jego aktualnego adresu? U nas w sądzie to jest tak, że sąd wzywa do wskazania aktualnego adresu zamieszkania dłużnika bądź nadesłania odpisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej a w takim odpisie jest tylko (ostatnimi czasy) adres wykonywania działalności i sąd wysyła odpis nakazu właśnie na adres firmy. No, ale jeżeli i adres firmy jest nieaktualny („adresat wyprowadził się”) to trzeba by ustanowić kuratora dla doręczeń jeżeli chcecie pchnąć sprawę do komornika czyli aby nakaz uprawomocnił się. Komornik może zajmie konto bankowe dłużnika, może nadpłatę podatku z Urzędu Skarbowego i jak dobrze pójdzie, to obejdzie się bez kontaktu bezpośredniego komornika z dłużnikiem który to kontakt zresztą rzadko wnosi coś pozytywnego do egzekucji.