Wierzytelność poręczyciela pożyczki

Pytanie: Jakiś czas temu poręczyłam dwie umowy pożyczki. Dłużnik (zamieszkały w Skierniewicach) nie spłacił ich w wyniku czego zostało mi zajęte wynagrodzenie za pracę. Spłaciłam obie te pożyczki z banku (częściowo przez zajęcie wynagrodzenia, częściowo wpłata własna do wierzyciela oraz wpłata przez komornika). Posiadam zaświadczenia od komornika i wierzyciela jak również umowę, w której mój dłużnik uznaje dług i będzie mi oddawał w miesięcznych ratach. Niestety do tej pory nie wywiązał się z tej umowy. Umowa opiewa na 60 tys zł. Chciałam zapytać czy bylibyście Państwo zainteresowani ściągnięciem, ewentualnie wykupem od mnie tej wierzytelności.

Porada: Wierzytelności przysługujące od osób prywatnych raczej nie są chodliwym towarem, gdyby Pani chciała taką wierzytelność sprzedać. Zwłaszcza gdy wiadomo, że wynika z poręczenia kredytu lub pożyczki które wierzyciel – poręczyciel musiał za dłużnika spłacić. Cena oferowana za taki dług może nie przekraczać np. 10% wartości nominalnej długu. Zazwyczaj, co nie oznacza że zawsze.

Warto uzyskać prawomocny wyrok choćby po to, aby zapobiec przedawnieniu się tych wierzytelności; termin przedawnienia jest bowiem tu trzyletni, tak jak termin przedawnienia owych bankowych (albo pozabankowych tudzież ze SKOK) pożyczek. A gdy już zostanie wydany prawomocny wyrok, to wnieść do komornika o wszczęcie egzekucji. Nie jest powiedziane, że egzekucja będzie bezskuteczna. Pożyczkodawca zwrócił się o zapłatę przeciwko poręczycielowi może dlatego, że nie chciał czasochłonnej egzekucji z ruchomości bądź nieruchomości dłużnika – pożyczkobiorcy.

Podobny temat: Egzekucja kredytu od żyranta