Zawiadomienie o oszustwie

Gdy postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika jest bezskuteczne, to często jedynym sposobem na odzyskanie pieniędzy jest złożenie zawiadomienia do prokuratury, o podejrzeniu popełnienia oszustwa – wyłudzenia. Dłużnik może przestraszyć się grożącej mu kary pozbawienia wolności i pieniądze oddać. Jeśli dłużnik nie przestraszy się w postępowaniu przygotowawczym i po przedstawieniu zarzutu, to najlepiej dla wierzyciela aby sąd orzekł karę pozbawienia wolności w zawieszeniu wraz z obowiązkiem naprawienia szkody w okresie próby. Wtedy dłużnik ma sporo do stracenia, bo jeżeli nie zapłaci, to sąd może zarządzić wykonanie kary (często z tego powodu zwracają pieniądze ci formalnie niewypłacalni dłużnicy)

Akurat napisałem klientowi sugestie w jednej ze spraw, poniżej załączam maila wysłanego mu.
Proponuję aby pofatygował się Pan na najbliższy komisariat Policji i złożył zeznania oraz załączył dokumenty. Można napisać zawiadomienie wysłać poczta ale i tak będą Pana potem wzywać na przesłuchanie. Załączam dwa pisma od komornika, w jednym pisze co oświadczył dłużnik Z., a drugie o przekazaniu sprawy do innego komornika który wcześniej wszczął egzekucję. Telefonicznie poinformował mnie ten komornik M.K. że przeciwko Z. bodaj każdy komornik w miejscowości L. prowadzi bezskutecznie egzekucje. Czyli, wygląda na to że dłużnik już zaciągając zobowiązanie u Pana wiedział, że nie zapłaci gdyż pewnie miał już inne długi których nie można było ściągnąć. Tym samym wprowadził Pana w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – na tym właśnie polega oszustwo. Kilka dni temu komornik przelał mi na konto firmowe kwotę 330,39 zł. (dzisiaj zrobiłem przelew do Pana) i oprócz tej marnej kwoty oraz kosztów procesowych i zaliczek egzekucyjnych które udało się komornikowi ściągnąć dla mnie, nic więcej nie odzyskał. Proszę wziąć ze sobą faktury, umowę przelewu powierniczego (aby wskazać dlaczego ja figuruję u komornika jako wierzyciel). Proponuje aby zawnioskował Pan na Policji aby u komorników sprawdzili jakie kwoty są bezskutecznie egzekwowane i kiedy powstały pierwsze długi. Proszę o wszystkim co wyżej napisałem, powiedzieć. Z drugiej strony, może nie będzie Panu dane powiedzieć wszystkiego, wiec może Pan jednak napisać zawiadomienie (do prokuratury) z załączeniem dokumentów, opisując sprawę. Istotne są też daty i miejsca a więc kiedy i gdzie doszło do zawarcia umowy / transakcji pomiędzy Panem a dłużnikiem.

Dodam coś jeszcze. Jeżeli stać Cię, to doniesienie o wyłudzeniu niech Ci adwokat (napisze i) złoży…; szczególnie wówczas jeżeli sprawa pozostawia prokuratorowi swobodę oceny: http://firmowo.edu.pl/sens-zawiadamiania-prokuratury-po-bezskutecznej-windykacji-egzekucji/ Organy ścigania w Polsce (nie wiem jak w innych tzw. cywilizowanych krajach) zwykle umarzają sprawy bez niezbitych dowodów jak np. podrobione potwierdzenie przelewu.